Project Description

ลูกค้า

RaceChip Thailand

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

RaceChip Thailand จำหน่าย ติดตั้ง กล่องเพิ่มแรงม้า และ แรงบิด สำหรับรถยนต์ นำเข้าจากประเทศเยอรมันนี

ระบบภายในเว็บไซต์

  • เว็บไซต์ One Page (เว็บไซต์หน้าเดียว)
  • ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยดีไซต์ทันสมัย
  • ดีไซน์ธีมแบบ Exclusive
  • ปุ่มแอดไลน์ และ Google map
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ