Project Description

ลูกค้า

Mantra Crafts

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

Mantra Crafts ผลิตและจำหน่าย ผ้าชิโบริย้อมคราม งานผ้าฝ้าย งานมัดย้อม และงานย้อมสีธรรมชาติ

ระบบภายในเว็บไซต์

  • ระบบแสดงข้อมูลสินค้าและบริการ
  • ระบบซื้อขายสินค้าเต็มรูปแบบ
  • ระบบสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษ
  • ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยดีไซต์ทันสมัย
  • ดีไซน์ธีมแบบ Premium
  • ระบบชำระเงินผ่าน Paypal
  • ระบบ Live chat Facebook
  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ