Project Description

ลูกค้า

Igranary ไอแกรนนารี่

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

ไอแกรนนารี่ คลังขนมแห่งความอร่อย เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมอบแห้งที่ผลิตจากผลไม้ต่างๆ สินค้าแนะนำของไอแกรมนารี่คือ มะม่วงอบแห้ง และกล้วยกรอบใส้มะขาม มีจำหน่ายแล้วทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

ระบบภายในเว็บไซต์

  • ระบบแคตตาล็อกแสดงสินค้า
  • ดูสินค้าและสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ
  • ระบบสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษ
  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • ดีไซน์ธีมทันสมัยที่เหมาะกับธุรกิจ
  • ดีไซน์ธีมแบบ Standard
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ